06. Vas pentru aghiasmă
[B4.15.06]

Vas pentru aghiasmă confecționat din argint, cu postament și capac confecționate din alamă - argintate, cizelate manual. Capacitate 5 l.
Recenzii